december 18, 2020 Murat2

Wietexperiment in verschillende gemeenten

Er gaat het nodige veranderen met betrekking tot de verkoop van wietproducten. Al hebben de veranderingen niet zozeer betrekking op de verkoop zelf. Het gaat vooral om de distributie en levering. Dit was volgens de wetgeving uit de jaren 70 nog altijd illegaal. Daar wordt nu met een belangrijk experiment mogelijk verandering in gebracht. Specialisten op het gebied van telen mogen hun kennis op een legale wijze inzetten. Om zo het beste uit de wietzaadjes te halen. Mits wel aan de nodige voorwaarden wordt voldaan. Dat geldt voor alle partijen die hierbij betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan gemeenten.

Proef in verschillende gemeenten
Zoals gezegd gaat het niet alleen om wiet kweken. Het gaat ook om alle zaken rondom het verkopen en het voeren van beleid. Daarom is de proef op dit moment ook nog kleinschalig. In Nederland zijn coffeeshops in 102 gemeenten te vinden. Slechts enkele daarvan zijn met de proef begonnen. Daaraan werden dan ook de nodige eisen gesteld. Er zijn verschillende nieuwe regels die in het experiment worden uitgetest en het is wel van belang dat deze regels dus ook op de juiste wijze worden nageleefd. Alleen op die manier is de waarde ervan te bepalen.

Uit de illegaliteit halen
Het doel van het wietexperiment is het uit de illegaliteit halen van bepaalde delen van het proces. Waar in het gedoogbeleid de verkoop legaal werd gemaakt, is het distribueren en leveren van wietproducten altijd illegaal gebleven. Het probleem daarvan is dat dit nog altijd tot een bepaalde mate van criminaliteit leidt. Wat dus ook gemeenten voor lastige situaties stelt. Hier gaat veel tijd en werk in zitten. Met de gesloten coffeeshopketen zou hier een einde aan kunnen komen. Het maakt het voor veel betrokkenen een stuk gemakkelijk om de zaken op legale manier te voeren met een coffeeshop.

De ontwikkelingen blijven volgen
Op de websites van de overheid is het wietexperiment te volgen. Tussenconclusies en andere ontwikkelingen die naar voren komen, zijn hier terug te vinden. Dit kan ook gemakkelijk zijn omdat op die manier te bepalen is of ook andere gemeenten en coffeeshops profijt hebben van de gesloten keten. Het is in ieder geval zo dat het experiment nieuwe inzichten moet opleveren aan de hand van wat er in de praktijk gebeurt. Het is zeker ook voor alle betrokkenen zo dat uit de kennis die gedeeld wordt alvast veel te leren is. Dit is ook van belang.