maart 8, 2021 Murat2

Dalend inkomen door coronacrisis, middeling kan geld opleveren

Sterk flucturerende omzetten en winsten, dat is wat zzp-boekhouder in 2020 en 2021 ziet bij veel van zijn klanten. Door de coronacrisis en de verplichte sluiting van winkels zien vele ondernemers hun omzet kelderen. Uiteraard kunnen zij een beroep doen op maatregelen die de overheid in het leven heeft geroepen, maar vaak is dit een druppel op de gloeiende plaat. Praat eens met uw boekhouder als in 2020 uw winst keldert.

Hoogste schijf

Wellicht kunt u een beroep doen op middeling van inkomen over drie boekjaren. Viel u in 2018 en 2019 nog in het hoogste belastingtarief voor de Inkomstenbelasting. Maar door de crisis en de maatregelen van de regering speelt u nu break-even of maakt u zelfs verlies, dan is het slim om de inkomens van de afgelopen drie jaar op een rij te zetten.

Waarschijnlijk heeft u dan gemiddeld over deze drie jaar veel te veel aan inkomstenbelasting betaald en kan Uw boekhouder als dit bedrag hoger is dan 545 euro, het restant terugvorderen.

Spelregels

Bij middeling van het inkomen moet u als ondernemer de volgende regels in acht nemen

Heeft een wisselend inkomen over drie opeenvolgende jaren dan kunt u via de middeling van drie inkomens inkomstenbelasting terugvragen:

Hieronder volgen de spelregels.

  • Deze middelingsregeling is er voor box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning.
  • U mag alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten kalenderjaren (het middelingstijdvak, dus bijvoorbeeld 2018, 2019 en 2020).
  • U mag alleen middelen als het middelingstijdvak geen overlap heeft met een eerder middelingstijdvak.
  • U dient het verzoek tot middeling te doen binnen 36 maanden nadat de aanslag van het laatste jaar dat tot jouw middelingstijdvak hoort, onherroepelijk vaststaat of u vraagt of uw zzp-boekhouder dat doet.

Inkomen negatief

Let op: Heeft u in een kalenderjaar een negatief inkomen? Dan wordt het inkomen van dat jaar op 0 euro gesteld.

De drempel

Over de eerste 545 euro van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende omzetbelasting krijgt u niets terug. Voor alles boven dit bedrag krijgt u een teruggaaf.